ชื่อบริษัท Blue Mobile International Co.,Ltd.
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 1  ถนน ถนนสาทรใต้ ตำบล ยานนาวา อำเภอ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทรติดต่อ : 0982707364 / e-mail : Narumon8441@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง HR-onsite (Human Resource Onsite) พนักงานประสานงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   อนุปริญญา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง APE (Assistant Project Engineer) พนักงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็คทรอนิค

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง DC Supervisor (หัวหน้าคลังสินค้า) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15,000 – 25,000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   27-35
 • วุฒิ   อนุปริญญา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงาน DC staff (พนักงานคลังสินค้า) จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง พนักงาน Driver (พนักงานขับรถเติมสินค้าให้กับตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ) จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง พนักงาน PC (Product Consultant) พนักงานแนะนำสินค้า จำนวน 50 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398