ชื่อบริษัท บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 28/2  หมู่ 5  ซอย -  ถนน - ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
เบอร์โทรติดต่อ : 038-389740-2 / e-mail : insulator@power-utah.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานผลิต จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   335  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   18-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ทุกสาขา มีทักษะคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ช่างทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีต้นทุน จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   21-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  บัญชี

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง วิศวกรตรวจสอบและทดสอบ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง วิศวกรประกันคุณภาพ(พัฒนาระบบ KPI) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง วิศวกรผลิต จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตและมาตรฐานเวลา จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทุกสาขา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง พนักงานพ่อบ้าน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   335  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-มัธยมศึกษา  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398