ชื่อบริษัท 59 บิ้วเดอร์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 89/51  หมู่ 7  ซอย เทศบาล17 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 0811540199 / e-mail : 59builder.md@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-100000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-35
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาเอก  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-30
  • วุฒิ   ปวช.-อนุปริญญา  พาณิชยการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-30
  • วุฒิ   ปวช.-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398