ชื่อบริษัท บริษัท เอ็นเอสแอลฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/707  หมู่ 1  ถนน บ้านเก่า-พานทอง ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-447622 / e-mail : hr.7@nslfoods.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานเขียนเอกสารฝ่ายผลิต จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่DCO จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-12500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง/อุตสาหกรรมการผลิต สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก/หัวหน้าแผนก ประกันคุณภาพ (QA) จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  เทคโนโลยีการอาหาร สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย/ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (QA) จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-10400  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR.Senior Supervisor) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   30-40
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารงานบุคคล/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง พนักงานขายของโรงอาหาร จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   28-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-มัธยมศึกษา  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง พนักงานสโตร์ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398