ชื่อบริษัท บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/256  หมู่ 1 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038465-060, 064-932-6967 / e-mail : wirinporn.c-sta@semcon.co.th
   

1. ตำแหน่ง คลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา แต่มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจก่อสร้าง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ตรวจรับทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือให้ตรงตามใบ PO
2. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
3. ควบคุมระบบการเบิกจ่าย
4. ตรวจนับรายการทรัพย์สินในส่วนคลังสินค้ากลางและตามหน่วยงานก่อสร้าง
5. บริหารจัดการระบบคลังสินค้า


2. ตำแหน่ง ช่างติดตั้งเครื่อง Millwright จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   500-700  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่มีทักษะเชิงช่างตามประเภท

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ช่างประกอบ จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   500 - 600  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่มีทักษะด้านช่างตามประเภท

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   500 - 700  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่มีทักษะเชิงช่างตามประเภทต่างๆ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   350 - 400  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-30
 • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   400 - 450  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-30
 • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ขอให้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398