ชื่อบริษัท บริษัทยงคอนกรีต จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/613  หมู่ 4 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-210356-63 / e-mail : U_kloy2557@hotmail.com
   

1. ตำแหน่ง คนงานผลิต จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   400-500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   400-500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   30-50
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-มัธยมศึกษา  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ประสานงานขาย จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   30-45
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  การบริหาร/การจัดการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  บัญชี/การเงิน

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-23000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398