ชื่อบริษัท บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด มหาชน
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 135/2  หมู่ 4 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
เบอร์โทรติดต่อ : 038-442700 / e-mail : piyanuch-thon@gfpt.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษา  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   355  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   อื่นๆ-ปวช.  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสต๊อค จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16500-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  การบัญชี,การเงิน

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16500-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  เคมี,เทคโนโลยีอาหาร

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง พนักงานสโตร์ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  คอมพิวเตอร์,บัญชี หรืออื่นๆ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ซ่อมบำรุงไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  ไฟฟ้ากำลัง,ติดตั้งไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่อง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000-13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  คอมพิวเตอร์ ,ช่างเทคนิค หรืออื่นๆ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398