ชื่อบริษัท บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 5/7  หมู่ 5  ซอย -  ถนน - ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
เบอร์โทรติดต่อ : 038-389555,081-9460072 / e-mail : hr@tbelco.com
   

1. ตำแหน่ง ช่างประกอบ จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   350  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398