ชื่อบริษัท บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 97/11  ถนน ราชดำริห์ ตำบล ลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เบอร์โทรติดต่อ : 0614183401 / e-mail : prkanokorn@bigc.co.th
   

1. ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   14500-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   20-45
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  ทุกสาขาอาชีพ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   370  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   18-45
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398