ชื่อบริษัท บริษัท อาเจไทย จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/318  หมู่ 6  ซอย 14 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-214504 / e-mail : nanthawan.jamjod.th@ajegroup.com
   

1. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Engineer จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   22000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง หัวหน้างานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   28-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398