ชื่อบริษัท บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 4/4  หมู่ 3 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-386555 / e-mail : mitsuchonburi2546@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ที่ปรึกษางานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398