ชื่อบริษัท บริษัทอาซาฮีเทคอลูมิเนียม(ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/145  หมู่ 5  ซอย -  ถนน - ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038214218 / e-mail : namphueng_b@asahitecth.biz
   

1. ตำแหน่ง Machine Staff จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-26
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  เครื่องกล , เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Sales Staff จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   27-35
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.วางแผนการขาย
2.ดำเนินการขายและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
3.ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่
4.ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและติดตามการขายอย่างต่อเนื่อง
5.รวบรวมผลการประเมินและการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398