ชื่อบริษัท บริษัท อิมเพรส เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 549  หมู่ 5 ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038457028 / e-mail : isc_amata@outlook.co.th
   

1. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   20-45
  • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-มัธยมศึกษา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   20-45
  • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-มัธยมศึกษา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   20-45
  • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-มัธยมศึกษา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398