ชื่อบริษัท บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 393 ตำบล สีลม อำเภอ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทรติดต่อ : 092-2510346 / e-mail : Phermphool.Su@cjexpress.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการสาขา จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11400  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   18-40
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13750  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   20-40
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398