ชื่อบริษัท บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 1/28  หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
เบอร์โทรติดต่อ : 064-1826302 / e-mail : kantima@hast.co.th
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   25-45
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398