ชื่อบริษัท บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 120  ถนน สีลม ตำบล สุริยวงศ์ อำเภอ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทรติดต่อ : 022338989 / e-mail : job@kasemkij.com
   

1. ตำแหน่ง ช่างแอร์ (สาขาศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง F/B Supervisor (ประจำสาขาศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-50
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Laundry Supervisor จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-50
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Sale Manager (สาขาอมตะ บางปะกง) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (ประจำสาขาศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   35-50
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง คนสวน (สาขาที่หนองค้อ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง คนเลี้ยงม้า (สาขาที่หนองค้อ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง บาริสต้า (สาขาบางแสน) จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง พนักงานซัก อบ รีด (ศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ (สาขาศรีราชา) จำนวน 6 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (สาขาอมตะ บางประกง) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(ศรีราชา) จำนวน 7 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม13. ตำแหน่ง พนักงานยกกระเป๋า (สาขาศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-50
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม14. ตำแหน่ง พนักงานเสริฟ (สาขาศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม15. ตำแหน่ง พนักงานเสริฟ (สาขาอมตะ บางปะกง) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398