ชื่อบริษัท บริษัท ไทย เอ็กเซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/658  หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-447100 / e-mail : tem.hr@3d-thaiexcell.com
   

1. ตำแหน่ง Clerk LGS จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   หญิง
  • อายุ   18-25
  • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Staff CUS จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   26-30
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Supervisor QAC จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   25-35
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398