ชื่อบริษัท บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 534/2  หมู่ 2 ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
เบอร์โทรติดต่อ : 091-4689455 / e-mail : chedtha.hrm@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330-350  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330-350  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   24-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   24-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   24-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   27-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก QA,QC จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   27-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง พนักงาน (เด็กติดรถ) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   450  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   27-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   350  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   24-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398