ชื่อบริษัท บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/157  หมู่ 1 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038465258 / e-mail : sinasorn.pawar@spcgold.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานรีไฟน์ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานหลอมโลหะ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  บริหาร / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง พนักงานบำรุงรักษา จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไฟฟ้า / อิเลคทรอนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398