ชื่อบริษัท บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 55/5  หมู่ 2  ถนน พิมพา-แสนภูดาษ ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180
เบอร์โทรติดต่อ : 038-571904 / e-mail : oratai@gmp999.com
   

1. ตำแหน่ง ผู่จัดการซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   35-45
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศกร

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398